Ålandsbankens första Svanenmärkta räntefond

Ålandsbankens första Svanenmärkta räntefond


Ålandsbanken Green Bond ESG
investerar i gröna obligationer och företagsobligationer emitterade av företag med de bästa hållbarhetsbetygen.

Fonden erbjuder konkurrenskraftig ränteavkastning på ett miljöriktigt och hållbart sätt, och fonden förvaltas av Ålandsbankens framgångsrika ränteteam.

Välj Ålandsbankens första Svanenmärkta räntefond och bli en av investeringsvärldens pionjärer!

Jag vill gärna få mer information om Ålandsbanken Green Bond ESG

Ålandsbankens Integritetspolicy*

Svanenmärkning


Svanen är det nordiska miljömärket som hjälper konsumenter att göra bra val för miljön. Sedan 2017 kan även fonder få Svanenmärket – märkningen gör det enkelt för dig som placerare att känna igen en hållbar fond och göra ett bra val för miljön. Det ska vara enkelt att agera hållbart, oavsett om du handlar tvättmedel eller väljer en fond.

Kriterier för Svanenmärkning


För att en fond ska bli Svanenmärkt behöver den uppfylla 25 obligatoriska krav inom olika områden:

  • Exkludering: Fonden måste avstå från investeringar i vissa särskilt problematiska branscher och företag.
  • Inkludering: Fonden ska göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen inom såväl miljöfrågor som sociala och arbetsrättsliga områden.
  • Transparens: Fonden ska vara öppen med alla innehav och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Kriterierna granskas av en oberoende instans, Nordiska Miljömärkningsnämnden.

*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka. hela det insatta kapitalet.

Ålandsbanken - Ålandsbanken Svanemärket Fond

Detta kan även intressera dig