Ålandsbanken kapitalförvaltning

Ålandsbanken lanserar Allokeringsportfölj Låg och Hög risk – allokeringsfonder för institutionella kunder

Att skapa långsiktigt stabil avkastning i den marknad vi befinner oss i kräver allt större aktivitet och insikt från förvaltningsorganisationer.

Detta är en av orsakerna till att allt fler institutionella investerare efterfrågar kostnadseffektiva och dynamiska förvaltningslösningar. Förvaltningslösningar där det ges möjlighet att generera avkastning utan vare sig geografiska eller tillgångsberoende begränsningar. 

Ålandsbanken har därför valt att, utifrån vår välbeprövade förvaltningsfilosofi, lansera två fondandelsfonder som riktar sig till institutionella investerare.

De nya fonderna, Ålandsbanken Allokeringsportfölj, kommer i två riskvarianter. Den ena (Låg risk) med en aktieandel på 25 procent i normalläget, den andra (Hög risk) med en aktieandel på 75 procent. Det unika för fonderna är att lågriskvarianten kan variera aktieandelen mellan 0 och 50 procent medan aktieandelen i högriskvarianten kan variera mellan 0 och 100 procent.

Vi är era kontakter på Ålandsbanken

Vår ambition är hög! Ålandsbankens mål är att vara en av de främsta aktörerna på marknaden inom kapitalförvaltning. Det gäller både inom förvaltning och långsiktiga kundrelationer.

Nedan finner ni kontaktuppgifter till oss som arbetar med institutioner och externa samarbetsparter. 

Fredric Andersén, försäljningschef+46 8 791 46 19
+46 72 236 05 45
fredric.andersen@alandsbanken.se
Robin Ghosal, Senior kundansvarig Sverige+46 8 791 48 96
+46 70 828 48 96
robin.ghosal@alandsbanken.se
Daniel Westlund, Senior kundansvarig Sverige+46 8 791 46 26
+46 70 090 46 26
daniel.westlund@alandsbanken.se
Fredrik Källström, Kvant/Senior kundansvarig Sverige+46 8 791 48 98
+46 70 453 69 88
fredrik.kallstrom@alandsbanken.se
Aleksi Kallio, Senior kundansvarig Finland+358 20 429 37 35
+358 50 506 50 67
aleksi.kallio@alandsbanken.fi
Andreas Olsson, Försäljning/Trading+46 8 791 46 37
+46 70 362 00 00 
andreas.olsson@alandsbanken.se

Risker

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida utveckling. Värdet på en investering, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Information om avkastning tar inte hänsyn till eventuella avgifter för att köpa eller sälja andelar. Detta dokument har publicerats endast för att ge information och ska inte ses som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja den fond som presenteras. Detta ska inte heller ses som någon form av investeringsrådgivning. Innan en investerare fattar beslut om att investera i den fond som nämns i detta dokument bör investeraren ta del av fondens faktablad och prospekt (informationsbroschyr). Dessutom bör investeraren genomföra de undersökningar som investeraren finner nödvändiga och ska söka egen rådgivning avseende exempelvis redovisningsfrågor och skatter för att oberoende säkerställa lämpligheten av investeringen. Fonden marknadsförs och säljs i Finland av Ålandsbanken Abp och i Sverige av Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, i egenskap av ombud för Ålandsbanken Fondbolag Ab, som är fondens förvaltare. 

Fondprospekt (informationsbroschyr) och faktablad samt mer information

Detta kan även intressera dig