Konton

På Ålandsbanken har du ett, eller flera, konton som en självklar del av vår service. Insättningar och betalningar styrs till och från kontot och dina kort kopplas till det.

Östersjökonto – för dig som vill spara på naturen

Ålandsbankens sparkonto, Östersjökonto, för dig som vill spara enkelt och samtidigt stötta kampen för ett friskare Östersjön.

Vi på Ålandsbanken vill agera för att situationen i Östersjön ska förbättras. Vi gör det genom att på ett enkelt sätt hjälpa våra kunder att tillsammans med oss finansiera och stötta smarta projekt för ett friskare Östersjön.

Långsiktigt miljöfrämjande projekt

Ålandsbanken donerar via Östersjöprojektet en årlig bonus på de medel som deponerats på Östersjökontot. Bonusen motsvarar upp till 0,2 % av de deponerade medlen och den delas ut en gång per år till långsiktiga naturskydds- och miljöprojekt kring Östersjön. Samtidigt som du sparar pengar hjälper du alltså Östersjön via Östersjöprojektet.

Fakta om Östersjökontot

Östersjökontot är ett sparkonto och du får ränta från första kronan. Aktuell ränta ser du i tabellen nedan. 

Kontot har fria uttag och inga beloppsgränser eller uttagsavgifter. Östersjökontot kan inte kopplas till kort eller anslutas till autogiro. Du kan enkelt lägga upp stående överföringar till Östersjökonto via Internetkontoret. Östersjökontot öppnar du enkelt på Internetkontoret. Du kan också öppna Östersjökonton till dina barn. Då behövs båda förmyndarnas underskrift.

Konton i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin i Finland som säkras genom Insättningsgarantifonden och administreras av Verket för finansiell stabilitet. Därtill har ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin beviljats av den svenska Riksgälden för insättningar i filialen.

Mer information hittar du under fliken Insättningsgaranti.

Välkommen som sparare i Ålandsbanken!

Våra räntor

Baskonto

0,00 % från första kronan

Premiumkonto

0,00 % från första kronan

Ålandskonto

0,25 % från första kronan

Östersjökonto

0,15 % från första kronan

Fasträntekonto*

0,25 % - 0,90 % beroende på löptid

* Minsta insättning 50.000 kr. Angivna räntor för fasträntekonto gäller endast för belopp upp till 10.000.000 kr. För belopp över 10.000.000 kr gäller villkor enligt Specialinlåning.

Östersjöprojektet

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1 300 000 euro donerats till både små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Miljökonton har varit grunden i att möjliggöra detta: årligen har banken donerat av egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Miljökontona.

Projektets fokus är på Östersjön och det strävar efter att både finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion. Med en enklare process kan vi engagera och involvera kunder, partners och allmänheten.

Som förlängning till detta fick Miljökontot som funnits på Åland och i Finland i 20 år nytt namn och heter i dag Östersjökonto och presenteras nu också i Sverige.

Investeringssparkonto

Långsiktigt och aktivt sparande med attraktiv beskattning

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform som finns tillgänglig för privatpersoner sedan den 1 januari 2012. ISK ger dig möjligheten att placera i en rad sparformer och kombinera ditt sparande i kontanter, aktier, fonder, obligationer eller andra finansiella instrument.

Investeringssparkontots fördelar i korthet

  • En möjlighet att samla ditt sparande på ett och samma konto

  • En årlig schablonskatt istället för kapitalvinstskatt

  • Möjlighet att kvitta schablonskatten mot exempelvis utgiftsräntor

  • Inget krångel med redovisning av kapitalvinster i deklarationen (ingen K4)

  • Rösträtt vid bolagsstämmor

  • Möjlighet att ta ut pengarna enkelt när du så önskar

  • Vanlig arvsordning

PDF PDF
Detta kan även intressera dig