Hoppa till huvudinnehåll

Spara på Östersjökonto - rädda Östersjön!

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 2 000 000 euro donerats till både små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Miljökonton har varit grunden i att möjliggöra detta: årligen har banken donerat av egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Miljökontona.

Projektets fokus är på Östersjön och det strävar efter att både finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion. Med en enklare process kan vi engagera och involvera kunder, partners och allmänheten.

Som förlängning till detta fick Miljökontot som funnits på Åland och i Finland i 20 år nytt namn och heter i dag Östersjökonto och presenteras nu också i Sverige.

Ansökan tas emot via Östersjöprojektet

Ansökningar om finansiering sker via Östersjöprojektet.

Tävlingskategorier

Projekt DIGITAL INNOVATION

  • Den Digitala Innovationskategorin främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri och en hållbar livsmedelsmarknad som leder till en mer hälsosam miljö i Östersjön och dess kringliggande områden. Med digital innovation menar vi en innovation eller ett projekt där digitala miljö har en stor betydelse och roll i problemlösningen.​

Projekt INNOVATIVA KILOGRAM

  • I denna kategori tar vi emot ansökningar om projekt som har en tydligt mätbar effekt, t.ex. genom minskat antal kilogram/ton fosfor eller kväve som när vattendragen/Östersjön, minskat antal kilogram skadliga ämnen eller motsvarande. Projekten bör innehålla element av innovation (t.ex. en produkt, metod, lösning, affärsidé eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny).

Projekt som ENGAGERAR

  • I denna kategori tar vi emot ansökningar om projekt vars målsättning är attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran, information, kommunikation eller motsvarande. I ansökan bör tydligt framgå den förväntade effekten av projektet, så som vilken typ av förändring i beteendemönster som projektet framkallar och hur många personer som berörs.

Projekt LOKALT VATTENSKYDD

  • I denna kategori tar vi emot ansökningar om projekt som har en tydlig lokal förankring och som innehåller element av konkret vattenskydd (s.k. spaden i marken-projekt). Vi ser som fördel om projektet engagerar flera olika typers aktörer i området, som näringsliv, skolor, föreningar, lokala myndigheter etc. och där nya samarbetskonstellationer bildas.

JURYNS UPPDRAG

  • I denna kategori utlyser Östersjöprojektets jury ett uppdrag riktat till barn och ungdomar att komma med en innovativ, gärna ”out-of-the-box” lösning på hur vi ska engagera folk att ta steget från ord till handling. Vad krävs? Hur kan man ändra på vilken mat folk väljer, vilka prylar folk köper, vilka resor folk gör? Hur omvandlar man information och kunskap till engagemang och handling?