Ansvarsfulla investeringar i Ålandsbanken

Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi investerar i och framförallt hållbarheten i företagsverksamheten granskas noggrant.

Sedan år 2010 har vi på Ålandsbanken antagit FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (UNPRI). Det innebär att analys och granskning av företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden (ESG-faktorer) beaktas i all bolagsanalys.

Vi har anlitat en extern samarbetspart (Sustainalytics) för analys av bolag utifrån ESG-faktorer och vi kan investera i samtliga sektorer enligt en så kallad best-in-class-metod. Det betyder att vi strävar efter att rikta placeringarna till de bolag i varje bransch som har bästa hållbarhetsbetyg.

Vi strävar efter att exkludera företag som är inblandade i produktion av vapen, pornografi, spelverksamhet, tobak och alkoholhaltiga drycker.

Ålandsbanken hör till de grundande medlemmarna i Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum. Dessutom är vi medlemmar i Swesif – Sweden’s Sustainable Investment Forum för att bidra till att erbjuda information, väcka diskussion i samhället och långsiktigt påverka attityder om ansvarsfulla investeringar både i Finland och Sverige.

Avrapportering av arbetet med ansvarsfulla investeringar sker via bankens årsredovisning samt genom PRI:s årliga självutvärdering som publiceras externt.

PDF


Finsif Swesif Unpri Sustainalytics
Detta kan även intressera dig