Ålandsbanken Abp: Meddelande om ändring av ägarandelen enligt 9 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen

21 maj 2019
|


 

Ålandsbanken Abp
Flaggningsanmälan
21.5.2019 kl. 16.50

Meddelande om ändring av ägarandelen enligt 9 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen

Ålandsbanken Abp har mottagit en flaggningsanmälan enligt 9 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen enligt vilken Wiklöf Holding Ab:s andel av rösterna i Ålandsbanken Abp den 14 maj 2019 överskridit 25 procent.

Wiklöf Holding Ab äger (direkt och indirekt) efter transaktionen totalt 2 917 927 aktier vilket utgör 18,79 procent av totala antalet aktier och 25,47 procent av totala antalet röster i Ålandsbanken Abp.

Wiklöf Holding Ab:s direkta andel av aktierna i Ålandsbanken Abp har den 22 mars 2019, som en konsekvens av en riktad aktieemission, sjunkit till 9,999873 procent av det totala antalet aktier i Ålandsbanken Abp.

Wiklöf Holding Ab:s ägande efter transaktionen

 

Aktier
Antal aktier
(direkt)
Antal aktier
(indirekt)
Antal rösträtter 
(direkt)
Antal rösträtter 
(indirekt)
A-aktier (FI0009000103) 514 716  

 1 189 435
10 294 320  

23 788 700
B-aktier (FI0009001127) 1 037 775  176 001 1 037 775 176 001
Totalt 1 552 491 1 365 436 11 332 095 23 964 701 
         
         
Aktier % av aktierna 
(direkt)
% av aktierna 
(indirekt)
  % av rösträtterna
 (direkt)
  % av rösträtterna
 (indirekt)
A-aktier (FI0009000103) 7,95 18,37 7,95 18,37
B-aktier (FI0009001127) 11,47 
1,94
11,47 1,94

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505