Hoppa till huvudinnehåll

Flytta utomlands – med stora skattefördelar!

Italien, Spanien och Portugal är länder som ligger många svenskar varmt om hjärtat, inte minst på grund av sin kultur och sitt behagliga klimat. Att Portugal har blivit ett populärt utflyttningsland då man även kan uppnå skattemässiga fördelar är relativt välkänt. Vad som är mindre känt är att även Spanien och Italien erbjuder mycket förmånliga beskattningsvillkor vid bosättning i dessa länder.
flytta till spanien 1800x1220

Vad som inte heller är allmänt känt är att det inte bara är lägre skatt på pensioner som man kan uppnå vid en utlandsflytt till vissa länder. Är du ägare till ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 Mkr och överväger att sälja eller avveckla detta i samband med en utlandsflytt så kan man med rätt planering även uppnå stora skattefördelar på detta kapital.

Italien har en s.k. ”non-dom”-regim för utlänningar som i praktiken innebär att för en avgift på 100 000 euro per år (25 000 euro för familjemedlemmar) kan utländska inkomster och tillgångar vara befriade från skatt i Italien. Med tanke på den relativt höga avgiften riktar sig denna regim mot de mest kapitalstarka individerna.

Spanien har sedan en tid tillbaka en särskild lagstiftning för till exempel idrottsmän, vilken innebär att deras inkomster blir lägre beskattade än övriga personers inkomster i Spanien. Lagen infördes 2004 till förmån för fotbollsspelaren David Beckham, när han flyttade till Spanien för att spela för Real Madrid, och kallas ”Beckham law”. Denna lag har under 2015 utvecklats så att den ska gälla alla utlänningar som flyttar till Spanien för att arbeta eller driva företag. Fördelarna för en förmögen svensk som flyttar till Spanien kan bli mycket stora om tillvägagångssättet är korrekt: beskattningsbördan på pensioner och t.ex. bonusar kan halveras, utländska kapitalinkomster (exempelvis utdelning från ett bolag) blir skattefria och arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna i Spanien kan i vissa fall inte bli tillämpliga.

Portugal införde 2009 sin s.k. ”NHR”-regim, vilken riktar sig mot utlänningar som bosätter sig i Portugal. Den möjliggör att utländska pensioner blir skattefria i Portugal. Utöver detta kan såväl kapitalinkomster blir skattefria och det utgår i normalfallet inte heller någon arvs-, gåvo- eller förmögenhetsskatt på tillgångar.

Non-dom-regimen, Beckhamlagen och NHR-regimen infördes för att stimulera ekonomin och således öka skatteintäkterna i Italien, Spanien och Portugal.

De relativt nyinförda lagarna i dessa länder har krav och förutsättningar som ska uppfyllas, vilket Ålandsbanken kan hjälpa till med att lösa eller analysera åt förmögna kunder som avser flytta utomlands. Fördelarna uppnås enbart genom ett aktivt agerande och en ordentlig analys. Tveka inte kontakta oss om du överväger att flytta utomlands

Planera i god tid – gör en intresseanmälan

Att flytta utomlands är ett stort beslut och måste planeras i god tid. Vi vet att varje kund är unik och så även förutsättningar och önskemål kring en utlandsflytt. Är du entreprenör/fåmansbolagsdelägare och äger bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr så tveka inte utan gör en intresseanmälan för ett första möte med oss där vi går igenom nuvarande struktur, situation och planer.