Information till kunder som tidigare haft sitt pensionskapital förvaltat i någon av Allras fonder

Information till kunder som tidigare haft sitt pensionskapital förvaltat i någon av Allras fonder
Ålandsbanken träffade i våras en överenskommelse om att överta fondvolymerna från Allras fonder inom premiepensionssystemet vilket innebar att fondkapitalet flyttades från Allras fonder in i tre av Ålandsbankens fonder. Övertagandet genomfördes under sommaren i nära dialog och samarbete med Pensionsmyndigheten.

Vad heter din fond idag?
Kunder med innehav i Allra Ränta har idag sparande i fonden Ålandsbanken Dynamisk Ränta.
Kunder med innehav i Allra Försiktig har idag sparande i fonden Ålandsbanken Premium 50
Kunder med innehav i Allra Lagom och Modig har idag sparande i fonden Ålandsbanken Premium 100

Läs pressmeddelandet

Vanliga frågor

Faktablad för Ålandsbankens fonder
Dynamisk ränta
Premium 50
Premium 100

Är du intresserad av att läsa mer om våra fonder, månadskommentarer m.m.


Detta kan även intressera dig