Ålandsbanken tar över Allras fonder inom premiepensionssystemet

Ålandsbanken Fondbolag har träffat en överenskommelse med Allra om att överta fondvolymerna från deras fonder inom premiepensionssystemet. Till att börja med tar Ålandsbanken över förvaltningen av kapitalet i Allras fonder. Senare sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Vad händer nu? Ålandsbanken övertar direkt den dagliga förvaltningen i Allras fonder och det kontrollerade fondbytet till Ålandsbankens fonder förväntas ske efter att myndigheterna I Luxemburg (där Allras nuvarande fonder är registrerade) gett sitt godkännande. Sammantaget förväntas fondbytena ske om ca 8 veckor. Samtliga pensionssparare får genom fondbytet en lägre kostnad, vilken i genomsnitt sänks med 15 procent. 

Läs pressmeddelandet

Vanliga frågor

Faktablad för Ålandsbankens fonder
Dynamisk ränta
Premium 50
Premium 100

Läs mer om vår kapitalförvaltning


Detta kan även intressera dig