Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktlös betalning

Vad menas med kontaktlös betalning?

Den kontaktlösa betalningen innebär att du som kortinnehavare kommer att kunna betala inköp upp till 400 kronor genom att föra kortet nära betalterminalen. Du behöver varken sätta in kortet i betalterminalen eller knappa in din PIN-kod för att betalningen ska genomföras. Det räcker med att hålla ditt kort några centimeter från betalterminalen. När betalterminalen ger en ljud- och ljussignal vet du att betalningen lyckats. Kortinköp på över 400 kronor betalar du däremot även i fortsättningen genom att sätta in kortet i betalterminalens chipläsare och slå in din PIN-kod.

Vilka kort innehåller funktionen för kontaktlös betalning?

Alla kort som har symbolen för kontaktlös betalning, radiovågorna, är försedda med möjligheten att betala kontaktlöst.
På ett kombi-kort är kontaktlös-funktionen kopplat till debetsidan på kortet.

På vilka ställen fungerar kortet?

Du kan använda ditt kort i hela världen, på alla betalställen som har Mastercard-symbolen. Du kan också använda kortet på internet och i uttagsautomater. Funktionen för kontaktlös betalning fungerar dock endast i de betalterminaler som har försetts med funktionen. De betalterminaler som är avsedda för kontaktlös betalning känner du igen på symbolen med radiovågor.

Ålandsbanken - contactless logo

Första gången du betalar kontaktlöst med ditt nya kort behöver du sätta kortet i betalterminalen och knappa in din PIN-kod. Därefter är funktionen för kontaktlös betalning aktiverad.

Är kontaktlös betalning säkert?

Kort med funktion för kontaktlös betalning är uppbyggda med samma säkerhetsteknik som vanliga betalkort med chip. Av säkerhetsskäl kommer betalterminalerna slumpvis att begära att du sätter kortet i betalterminalen och uppger din PIN-kod även då du gör inköp under 400 kronor. I vissa situationer kan det till och med vara säkrare att använda kontaktlös betalning än att godkänna en transaktion med PIN-koden. Till exempel vid bardisken eller caféets kassa kan ingen se din PIN-kod, vilket minskar risken för missbruk ifall kortet mot förmodan skulle hamna i orätta händer.