KYC - Kunduppgifter Juridisk Person

Som en del av vår kundkännedomsprocess behöver vi regelbundet uppdatera våra kunduppgifter. För att göra processen så smidig som möjligt för våra kunder har vi tagit i bruk ett digitalt formulär där du som företagsrepresentant enkelt kan uppdatera uppgifterna. Gå igenom alla steg i formuläret nedan och skriv under digitalt med dina bankkoder i Ålandsbanken eller en annan bank. Banken har enligt lagkrav en skyldighet att uppdatera denna information. Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt närmaste kontor.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (2017:630), gör att banken är skyldig att ställa vissa frågor till kunden innan en affärsförbindelse etableras. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som kunden vill utföra. Mot bakgrund av avtalen om internationellt informationsutbyte CRS, DAC2 och FATCA, kan banken ha en skyldighet att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om kunden kan kännetecknas som skatt- eller deklarationsskyldig i något annat land än Sverige. Skatteverket kan komma att vidarebefordra uppgifterna till skattemyndigheten i det land där kunden är skatt- eller deklarationsskyldig. Banken kan även vara skyldig att ställa frågor löpande under affärsförbindelsen. Samtliga frågor nedan måste därför besvaras. Banken hanterar alla personuppgifter i enlighet med gällande regelverk.

KYC - Kunduppgifter Juridisk Person