Hoppa till huvudinnehåll

Åsa Ceder, född 1965

Ålandsbanken - Asa Ceder

Meritförteckning, sammandrag

Utbildning

- Av social- och hälsovårdsministeriet godkänd försäkringsmatematiker SGF, 2005
- Ekonomie magister, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, 1996

Arbetserfarenhet

Alandia Försäkring

- Verkställande direktör Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, 2005 - 2018
- Chefsmatematiker Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolaget Alandia 2005 - 2019
- Matematiker 2002 - 2005

Försäkringsinspektionen, Helsingfors
- Matematiker och överinspektör, 2000 - 2002

Svenska handelshögskolan i Helsingfors
- Överassistent i finansiering och investering, assistent i statistik, 1994 – 2000

Övriga uppdrag:

Ålandsbanken Abp:s pensionsstiftelse rs.
- Ombudsman, 2020 -

Finans Finland (FA), arbetspensionsdelegationen
2015 - 2018

Ålands Penningautomatförening (PAF)
- Styrelseordförande, 2016 - 2018

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
- Styrelsemedlem, 2015 -

Ab Plasto Oy Ltd
- Styrelsemedlem, 2006 - 2018