Ordinarie bolagsstämma 2021

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen hålls tisdag 30 mars 2021

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast fredagen den 5 februari 2021 kl. 16.00 på följande adress:

bolagsstamma@alandsbanken.ax

alternativt

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Detta kan även intressera dig