Ålandsbanken Strategidragning september 2020­

Strategidragningen presenteras i vanliga fall via våra fysiska event. Eftersom möjligheterna att ha fysiska event numera är starkt begränsade har vi därför valt att spela in Lars Söderfjell och Niklas Wellfelts presentation så att fler har möjlighet att ta del av den. 

Lyssna till Lars och Niklas som ger sin övergripande syn över konjunkturen och den finansiella utvecklingen. Vad kan vi vänta oss av utvecklingen på finansmarknaden under hösten när vi dessutom står inför ett amerikanskt presidentval?

Avslutningsvis får vi ta del av kapitalförvaltningens syn på specifika aktier. Carlsberg, Sampo, New Wave för att nämna några.

Till presentationen