20 dec 2018
Sverige

5 frågor till Peter Wiklöf - 2/5 "2019"

Ålandsbanken Peter Wiklöf 2019

Vilka är enligt dig den största utmaningen och den främsta styrkan inför 2019?

Den största utmaningen är att fortsättningsvis kunna jobba på ett för kunden personligt anpassat sätt, då de omfattande regelverken styr alla banker åt samma håll. Vår största styrka är att vi valt en annan väg än storbankerna. För oss är det personliga mötet med kunderna fortsättningsvis viktigt. Feedbacken vi får från våra kunder bekräftar också att kunderna uppskattar detta.

Artikel från tidningen Å nr 2/2018 (publicerad 20.12.2018)

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!