Ålandsbanken blog

Kan avkastning och hållbarhet kombineras?

Begreppen ansvarsfullhet, hållbarhet och ESG har blivit allt vanligare på kapitalmarknaden och integreras allt mer i analys och urvalsprocesser bos kapitalförvaltare. Men kan man skapa bättre avkastning genom att ta hållbarhetsfaktorer i beaktande när man överväger investeringar? Anna-Stina Wiklund, ansvarig Ansvarsfulla Investeringar på Ålandsbank...

Läs mer