Christina Wahlström

Christina Wahlström, grundaren till mödravårdsföretaget Mama Mia, har i tre decennier bedrivit en kamp för att ge kvinnor en bättre och tryggare mödravård. Trots hårt motstånd, motgångar, orättvisa regler och byråkrati har Christinas kamp gett resultat. Idag är Mama Mia Skandinaviens största mödravårdsföretag.

Läs mer