Ålandsbanken blog

Företagsobligationer fortsätter att leverera en bra och jämn avkastning – bara man väljer rätt fond

Räntestigningen har varit ett hett samtalsämne under årets första kvartal, och det är med all rätt investerare reflekterar över en eventuellt fortsatt stigning, dess lutningskoefficient samt om man borde vara orolig när det gäller ränteplaceringar. Långfristiga statsobligationsräntor har stigit något sedan årets början, särskilt i USA. Dock tar vi ...

Läs mer