Ålandsbanken

Äventyrlig talang med känsla för service och relationer

Efter nästan tio år inom hotell och restaurang i världen vet Johanna Lembäck vad verklig service innebär. Den kunskapen får kunderna på Göteborgskontoret ta del av. I rollen som serviceansvarig får hon möjlighet att använda sin talang för relationer och visa att Ålandsbanken gör skäl för sin ambition att vara personlig.

Läs mer