Hoppa till huvudinnehåll

Aktier och ägare

Uppgifter om Bankens aktier och aktiekapital framgår av bolagsordningen, under rubriken Aktiekapital och aktier, paragraferna 3-4.

Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier. Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

Bankens aktiekapital är 42 029 289,89 euro. Aktierna fördelas på 6 476 138 A-aktier och 8 867 869 B-aktier. Antalet aktieägare är cirka 14 600.

Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.

Uppgift om de 20 största aktieägarna finns under rubriken De största aktieägarna.

Handelsplats
Handel med Bankens aktier sker på NASDAQ Helsinki Oy.

Börskoder
A-aktier, börskod: ALBAV
B-aktier, börskod: ALBBV

ISIN-koder
A-aktier, ISIN-kod: FI0009000103
B-aktier, ISIN-kod: FI0009001127


Flaggningsmeddelanden

Insider & Handelsregler