Hoppa till huvudinnehåll

Funderar du på att flytta utomlands?

Vad innebär det att flytta utomlands? Att bosätta sig i ett annat land är troligtvis en av de större händelserna i en människas liv, särskilt för den som inte bott utomlands tidigare. En flytt medför förändringar i privatlivet, nya kulturer samt privat- och företagsekonomiska förändringar. Valet att flytta utomlands ska främst styras av viljan att bo och vistas i ett annat land än Sverige, och bör därför planeras noggrant i förväg.

Hur gör man?

Före en utlandsflytt behöver man planera hur, när och vart man ska flytta. Entreprenören behöver vara ute i god tid och eventuellt bilda en utländsk ägarstruktur för att optimera sin affärs- och skattemässiga situation. Småbarnsföräldern behöver ta i beaktande att hela familjen måste flytta med för att de skattemässiga banden ska klippas och behöver således kontrollera tillgängligheten till skolsystem och socialförsäkringssystem i det nya landet. Det mest lämpliga är därför att vända sig till en expert som kan projektleda hela processen.

Skattemässiga fördelar

Det är inte primärt skatten som ska styra en utlandsflytt, men det går inte att förneka att den kan vara en av flera bidragande faktorer. Därför är en diskussion om de skattemässiga konsekvenserna alltid central och har man inte kontroll över skattekonsekvenserna, så har man inte heller kontroll över riskerna med en utlandsflytt.

Att en utlandsflytt kan medföra stora skattefördelar för en svensk beror på att beskattningsrätten till inkomster överförs från ett högskatteland (Sverige) till ett land med lägre skatter. Normalt sett behåller Sverige, trots utlandsflytt, rätten att beskatta vissa inkomster men den som har kunskapen om de skattemässiga konsekvenserna vid flytt till olika länder kan snabbt notera att Sveriges beskattningsrätt ofta kan inskränkas.

Vad kan vi göra för dig?

Vi kan hjälpa dig som är kund hos Private Banking med en utlandsflytt, från ax till limpa. Eftersom vi har experter på samtliga områden, t.ex. omstruktureringar, generationsskiften och utlandsflytt, så kan vi guida dig som kund genom hela processen.

Några tips på vägen

  • Välj ett land som passar hela familjen och som ni kommer att trivas i.

  • Länder som har en historik av gott skatteklimat och transparenta regler bör väljas av personer med stor förmögenhet. Exempel på sådana länder är Storbritannien, Schweiz, Malta och Österrike.

  • Se till att "klippa banden" till Sverige när du flyttar ut, för att minimera risken att i framtiden få oönskade skattekrav från Sverige.

  • Kontrollera vilka sjukförsäkringsregler och skolor som finns i det nya landet.

Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post

Stockholm, tfn 08 791 47 20, e-post: pbstockholm[at]alandsbanken.se

Göteborg, tfn 031 333 45 00, e-post: pbgoteborg[at]alandsbanken.se

Malmö, tfn 040 600 21 00, e-post: pbmalmo[at]alandsbanken.se

Ja tack, jag vill ha mer information om Ålandsbankens Private Banking!