På en marknad där många talar om skräddarsydda lösningar är vårt agerande något annorlunda. Det innebär att vi lyssnar innan vi talar, att vi frågar innan vi svarar och att vi inte bara förstår utan även känner för både den uppgift och det förtroende vi får.

Bekanta dig med vad vi kan erbjuda dig

Vi går vår egen väg

– ATT TÄNKA BORTOM DET TRADITIONELLA.

Hur ser din situation ut idag? Vilka är dina behov, dina ambitioner och drömmar? En korrekt analys av din nutid är en förutsättning för samsyn kring vägen till framtida mål. Det är en viktig del i vår arbetsmetod, så är även hårt arbete, erfarenhet och förmågan att finna nya vägar.

Vi sammanfattar Ålandsbankens synsätt med att vi går vår egen väg. Genom att tänka bortom traditionella banklösningar skapar vi förutsättningar för en ambitiös och personlig leverans som hjälper dig på lång sikt.

Välkommen till Ålandsbanken Private Banking.

Christian Lindahl
Chef Ålandsbanken Private Banking Sverige

Låt oss hjälpa dig att gå din egen väg Bli Private Banking-kund hos oss

Ålandsbanken Private Banking

– Välkommen till en bank som den borde vara.

Det som skiljer oss från andra är inget vi pratar om, det är något vi gör. Vår ambition är att hjälpa dig och din familj i livets alla skeden. För att kunna leverera tjänsten Private Banking till dig tillhandahåller vi ett team med medarbetare från Förmögenhetsförvaltning, Finansiell Planering samt Personlig Service & Banking.

Intresserad av personlig service? Kontakta oss

Finansiell Planering

Vår syn på Finansiell Planering är sprungen ur vår historia och vår grundläggande inställning till dynamiken och flexibiliteten i entreprenörskap. Sedan närmare hundra år drivs Ålandsbanken av entreprenörer för entreprenörer.

Förmögenhets­förvaltning

Behov varierar, både mellan personer och över tid. Därför har du som kund en egen förmögenhetsförvaltare och en strategi anpassad till din situation.

Personlig Service & Banking

Vi ser fram emot att leverera lösningar åt dig och din familj. Vårt jobb är att få det att fungera.

Intresserad av att få veta mera?

Detta kan även intressera dig