Hoppa till huvudinnehåll

Självrättelse

Ålandsbanken har mycket erfaren och kunnig expertis på området självrättelse av oredovisade tillgångar utomlands. Flera medarbetare har lång erfarenhet av arbete på Skatteverket med internationella skattefrågor. Vi hjälper dig som nuvarande eller blivande Private Banking-kund med att genomföra en självrättelse, om behovet finns.

Självrättelse – dags att ta kontroll

Sverige har de senaste åren träffat flera nya skatteavtal med traditionella bankländer, däribland Luxembourg, Österrike och Schweiz. Skatteverket har genom avtalen möjlighet att inhämta information som tidigare inte lämnats ut med hänsyn till banksekretess och inhemsk lagstiftning. Skulle Skatteverket vid en granskning av tillgångar utomlands uppmärksamma oredovisade inkomster riskeras skattetillägg eller brottsanmälan

För att undvika detta kan du begära omprövning av dina taxeringar genom en så kallad självrättelse. En självrättelse innebär att du på eget initiativ begär rättelse av uppgifterna hos Skatteverket.

Hur stor blir skatten, eller blir det skatt alls?

Den tillkommande skatten blir i de flesta fall omkring 5–10 procent av det utländska kapitalet. I vissa fall blir den lägre, det är inte ovanligt att man till och med får tillbaka pengar på skatten efter en självrättelse. I mer komplicerade ärenden då kapitalet finns i en utländsk stiftelse eller i ett offshore-bolag kan skatten bli högre.

Vi hjälper dig ta kontroll

Överväger du en självrättelse är du välkommen att höra av dig till oss för ett möte om hur vi kan hjälpa dig.

Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post

Stockholm, tfn 08 791 47 20, e-post: pbstockholm[at]alandsbanken.se

Göteborg, tfn 031 333 45 00, e-post: pbgoteborg[at]alandsbanken.se

Malmö, tfn 040 600 21 00, e-post: pbmalmo[at]alandsbanken.se

Ja tack, jag vill ha mer information om Ålandsbankens Private Banking!