Hoppa till huvudinnehåll

Placeringsrådgivning

Via din rådgivare får du tillgång till all den expertis som finns inom vår kapitalförvaltningsorganisation. Med vårt breda produktutbud kan du enkelt diversifiera dina placeringar – vi erbjuder aktiefonder, räntefonder, allokeringsfonder och specialplaceringsfonder.
Aab placeringsradgivning image

Kartläggning

Skräddarsydda råd från en kompetent rådgivare är för oss en självklarhet. Alla våra Premiumrådgivare har Swedsec-licens. Det börjar med att Premiumrådgivaren kartlägger din ekonomiska situation, preferenser och behov.

Ditt placeringsförslag

Utifrån kartläggningen får du ett skräddarsytt placeringsförslag med riskegenskaper, förväntad avkastning och korrelation mellan olika tillgångsslag anpassat för dig. Premiumrådgivarna har tillgång till all expertis som finns inom vår Kapitalförvaltningsorganisation.

Erfaret förvaltningsteam

Ålandsbanken är en nordisk förvaltare med global täckning och lång erfarenhet av att analysera och förvalta nordiska och europeiska aktier. Gällande övriga marknader samarbetar vi med flera av världens ledande förvaltare.

Topplistan & Utdelningsportföljen

Två direktägda diskretionära aktieportföljer med bra historisk avkastning. Topplistan investerar i svenska kvalitetsbolag. Utdelningsportföljen investerar i nordiska kvalitetsbolag med företrädesvis hög direktavkastning. Minsta investering 1 000 000 kr.

Marknadsutblick varje månad

Det är viktigt att kunna ta ut svängarna för att skapa god avkastning i olika marknadsklimat. Vi är aktiva i vår förvaltning vilket gör att vi anpassar risken i våra produkter baserat på vår marknadssyn. Dessa sammanfattas i vår Marknadsutblick som publiceras månatligen.

Välj förvaltningsform och skattemiljö

Samla ditt sparande hos Ålandsbanken på depå eller Investeringssparkonto. Via våra samarbetspartner har du även tillgång till vår förvaltning inom pensions- och kapitalförsäkringar. Försäkringsvolym minst 1 000 000 kr.

Egna fonder

Ålandsbanken är en aktiv kapitalförvaltare med ett omsorgsfullt genomarbetat och heltäckande erbjudande för fondsparande i aktier och räntebärande värdepapper.

Se vårt fondutbud

Stort utbud av externa fonder

Som komplement till vårt eget fondutbud har vi valt ut drygt 300 av världens främsta fonder som du kan handla i. För att identifiera dessa bland flera tusen fonder har vi ett dedikerat team med lång erfarenhet av fondselektering.

Följ värdeutvecklingen

Via Internetkontoret och Mobilbanken kan du ta del av förvaltarteamets marknadskommentarer och följa värdeutvecklingen på dina placeringar. Därtill kan du själv handla i fonder och svenska aktier.

Ansvarsfulla investeringar

Vi har undertecknat FN:s principer om ansvarsfulla investeringar. Det innebär att analys och granskning av företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden (ESG-faktorer) integreras i all bolagsanalys. Investeringsprocessen för ansvarsfulla investeringar gäller för samtliga fonder som förvaltas inom Ålandsbanken, samt inom vår kapitalförvaltning.

Här kan du läsa om ansvarsfulla investeringar i Ålandsbanken

Risk med fondplaceringar

All placeringsverksamhet är förknippad med viss risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida utveckling. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling. Som fondplacerare är du inte garanterad att få tillbaka det insatta kapitalet.