Hoppa till huvudinnehåll

Förmögenhetsförvaltning

Vi justerar alltid vårt agerande efter dina önskemål och efter hur pass aktiv roll du själv vill ta i förvaltningen. Vi erbjuder förvaltning både diskretionärt och på rådgivningsbasis samt aktiehandel via en egen aktiemäklare.
Formogenhetsforvaltning

Vi justerar alltid vårt agerande efter dina önskemål och efter hur pass aktiv roll du själv vill ta i förvaltningen. Vi erbjuder både förvaltning diskretionärt och på rådgivningsbasis.

Vi är aktiva och dynamiska i hela vår förvaltning. Detta gäller såväl aktier, räntor som allokering. Vår ambition är att skapa ett mervärde för våra kunder. Att vi är aktiva förvaltare innebär att vi inte är några indexkramare, utan söker det bästa ur kundens perspektiv. Vi är dynamiska, vilket gör att vi anpassar risken i våra modellportföljer och fonder. När vi har en stark övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i våra portföljer och fonder jämfört mot respektive index.

Vi erbjuder även allokeringslösningar mellan flera olika tillgångsslag. Vi söker hela tiden den bästa mixen mellan aktier och räntor. Utöver våra egna fonder kan vi även komplettera med fonder från några av världens främsta fondförvaltare – allt för att kunna erbjuda så bra lösningar som möjligt.

Norden är vår hemmamarknad och vårt kärnområde där vi analyserar enskilda bolag för att hitta största möjliga mervärde för våra kunder. Utanför Norden erbjuder vi globala och regionala aktiefonder. Inom räntefonder erbjuder vi både korta och långa räntor, men även kreditobligationer.

Läs mer om Ålandsbanken Kapitalförvaltning

Diskretionär förvaltning

Du kan ge oss ett diskretionärt mandat, vilket innebär att vi ombesörjer förvaltningen för dig. Vi styrs av den behovsanalys som vi tillsammans har fastställt i avtalet om diskretionär förvaltning. Vi håller regelbunden kontakt med dig och vi gör löpande utvärderingar och avstämningar för att säkerställa att dina önskemål tillgodoses.

Rådgivande förvaltning

Vill du själv ha en mer aktiv roll i förvaltningen av dina tillgångar kan du ge oss ett rådgivande förvaltningsuppdrag. Då fattar du själv placeringsbesluten men du får stöd av din förmögenhetsförvaltare som ger dig placeringsråd inom ramen för dina mål och begränsningar.

Aktiehandel

Som aktiv placerare på aktiemarknaden har du tillgång till en egen aktiemäklare. Våra mäklare fungerar som initierade och proaktiva samtalsparter. De arbetar med stor lyhördhet och har lång erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden. När du kontaktar våra aktiemäklare kan du förvänta dig hög tillgänglighet och skyndsam återkoppling.

Försäkringslösningar

Som ett komplement till vår förvaltning kan vi erbjuda olika försäkringslösningar som kan ge dig fördelar vid finansiell planering.

Bekanta dig med våra försäkringslösningar

Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post

Stockholm, tfn 08 791 47 20, e-post: pbstockholm[at]alandsbanken.se

Göteborg, tfn 031 333 45 00, e-post: pbgoteborg[at]alandsbanken.se

Malmö, tfn 040 600 21 00, e-post: pbmalmo[at]alandsbanken.se

Ja tack, jag vill ha mer information om Ålandsbankens Private Banking!