Om Ålandsbanken

Lång och stabil utveckling för Ålandsbanken

Ålandsbanken grundades redan 1919 av dåtida åländska entreprenörer som ville ha en egen, åländsk bank. Namnet var då Ålands Aktiebank och 1942 registrerades den på Helsingforsbörsen. Utvecklingen har varit stabil och gynnsam.

Huvudkontoret ligger alltjämt i Mariehamn på Åland men vi har stegvis vidgat våra vyer. Först till Helsingfors, där vi 1982 var första bank i Finland med att erbjuda tjänsten Private Banking. Under 1990-talet, efter en bankkris där Ålandsbanken som enda bank i Finland klarade sig utan bankstöd, utökades verksamheten med hela sju nya kontor. I dag har Ålandsbanken sex kontor på finska fastlandet: i Helsingfors, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Åbo och Pargas.

Efter den kraftfulla etableringen i Finland kändes det naturligt att börja snegla mot Sverige. Vi fortsatte vår tradition att använda svaga marknadslägen för expansion genom att 2009 etablera oss genom ett förvärv. På det sättet skapades en plattform för vår verksamhet i Sverige som nu har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vår koncern har cirka 800 anställda och där ingår även våra två dotterbolag som alla har verksamhet som nära anknyter till banking.