Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Ålandsbankens partnersamarbeten

Ålandsbanken samarbetar med flera olika aktörer inom IT-tjänster och fintech. Vi är en mångsidig och kompetent partner som levererar lösningar till bolag inom de flesta finansiella områden. Vi har solid branschkunskap och kan dessutom leverera en digital plattform, IT-infrastruktur och regelefterlevnad.

Fullskaligt erbjudande inom BaaS

Ålandsbanken har ett brett banktillstånd i både Sverige och Finland. Vi erbjuder ett fullskaligt tjänsteutbud inom både Banking as a Service och Software as a Service tillsammans med vårt dotterbolag Crosskey. Våra färdigetablerade och utvecklarvänliga APIer gör det smidigt att integrera våra finansiella banktjänster med dina egna system och processer. Du kan själv välja vilka produkter och processer du vill att vi ska hantera.

Varje partnersamarbete är unikt och bygger på de tjänster som Ålandsbanken kan tillhandahålla

Allt mellan bolån och mätning av koldioxidavtryck

Våra partnerskap består idag av samarbeten med svenska fintechbolag och tjänsteleveranser inom betalningsområdet både i Sverige och i Finland. Vårt samarbete för bolån tillsammans med hypoteksbolaget Borgo är en stor utmanare på den svenska bolånemarknaden där vi ser stor framtidspotential.

2016 lanserade Ålandsbanken Åland Index som mäter koldioxidavtrycket från ens kortinköp. Idag är Åland Index världens ledande index för klimatpåverkan och Ålandsbanken samarbetar med företaget Doconomy som nu vidareutvecklar och förvaltar indexet.

Vill du bygga framtiden med oss?

På Ålandsbanken är vi övertygade om att tillväxten inom våra partnersamarbeten kommer att fortsätta uppåt tack vare volymökningar inom nuvarande samarbeten. Dessutom ser vi stora möjligheter också inom ramarna för helt nya partnerskap. Vi får ett stort antal samarbetsförfrågningar varje år och utvärderar löpande vilka projekt som kan skapa ett ömsesidigt värde. Om du är intresserad av att samarbeta med oss, fyll i formuläret nedan.

Välkommen till Ålandsbankens Partnersamarbeten.

Är du intresserad av att bli vår partner?