För investerare

Ålandsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942. Handel med bankens aktier sker på NASDAQ Helsinki Oy.

Bankens aktiekapital är 42 029 289,89 euro. Aktierna fördelas på 6 476 138 A-aktier och 9 126 165 B-aktier. Antalet aktieägare är cirka 12 500.

Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.