För investerare

Ålandsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942. Handel med bankens aktier sker på NASDAQ Helsinki Oy.

Bankens aktiekapital är 41 974 063,28 euro. Aktierna fördelas på 6 476 138 A-aktier och 8 995 547 B-aktier. Antalet aktieägare är drygt 9400.

Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.

Covered Bonds (informationen är på engelska)

Detta kan även intressera dig