Vd och ledningsgruppen


Peter Wiklöf

Verkställande direktör
Koncernchef
Ordförande i ledningsgruppen

*1966
Medlem sedan 2008

Jan-Gunnar Eurell

Chief Financial Officer
Ställföreträdande vd

*1959
Medlem sedan 2011

Tove Erikslund

Chief Administrative Officer

*1967
Medlem sedan 2006

Sofie Holmström

Chef
Affärsområdet Partnersamarbeten


*1985
Medlem sedan 2021

Magnus Johansson

Direktör
Affärsområdet Sverige

*1972
Medlem sedan 2017

Mikael Mörn

Direktör
Affärsområdet Åland

*1965
Medlem sedan 2017

Juhana Rauthovi

Chief Risk & Compliance Officer

*1975
Medlem sedan 2012


Anne-Maria Salonius

Direktör
Affärsområdet Finland
(utom Åland)

*1964
Medlem sedan 2010


Verkställande direktören

Verkställande direktören tillsätts och entledigas av styrelsen. Villkoren för befattningsförhållandet fastställs i ett skriftligt avtal som godkänns av styrelsen.

Verkställande direktören ansvarar bland annat för Bankens löpande förvaltning och för att denna handhas i enlighet med lag, bolagsordning, övriga regelverk samt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Härutöver ansvarar verkställande direktören för att styrelsens beslut verkställs.

Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen.

Uppgifter om verkställande direktören och hans aktieinnehav i Banken

Närmare uppgifter om verkställande direktören och hans aktieinnehav i Banken framgår ur verkställande direktörens CV och i årsredovisningen.