Tryggare värdepappershandel

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) är ett gemensamt regelverk för värdepappersmarknaden inom hela EU. Från och med den 3 januari 2018 gäller ett nytt regelverk inom EU, en omfattande helhet av förordningar och direktiv som kallas för MiFID II. Syftet med regelverket är bland annat att stärka investerarnas skydd och konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden.

Vem berörs av MiFID II? Lämplighetsbedömning och passandeprövning Bästa möjliga orderutförande (best execution) Information om intressekonflikt Information om incitament Key Information Documents