Bästa möjliga orderutförande (best execution)


Ålandsbanken strävar alltid efter att ge sina kunder bästa möjliga resultat på deras order och har antagit riktlinjer för utförande av värdepappersuppdrag. Mer information om Ålandsbankens riktlinjer finns i följande dokument:

PDF PDF


Ålandsbanken publicerar årligen en rapport med de fem främsta handelsplatserna och förmedlarna i fråga om handelsvolym för alla utförda kundorder per klass av finansiella instrument. Rapporten offentliggörs årligen i april.

PDF PDF PDF PDF
Detta kan även intressera dig