Hoppa till huvudinnehåll

Kortförsäkringar

Våra omfattande och mångsidiga kortförsäkringar är en av de viktiga förmånerna för Ålandsbankens kunder.
Nya kort hav berg ny4

Standardkort

Reseförsäkring

Våra Ålandsbanken Debit och Ålandsbanken Credit innehåller en omfattande reseförsäkring från AIG Europe Limited. Reseförsäkringen, för sjukdom och olycksfall, gäller både vid inrikes- och utrikesresor när minst 75 procent av resan har betalats med kortet.

Kort för Premium Banking och Private Banking

Reseförsäkring

Reseförsäkringen i Premium- och Private Banking-korten gäller vid resor både inrikes och i resten av världen. Förutom att den ersätter vid både sjukdom, olycksfall och dödsfall under resa ersätter den även kostnader som förorsakats av annullering, försening eller avbrott i resan. 

Hole-in-One-försäkringen ger dig möjlighet att fira med dina spelkamrater för upp till motsvarande 500 euro.

Identitetsstöldsförsäkring

Identitetsstöldsförsäkringen täcker bland annat juridiska kostnader, inkomstbortfall, betalningskrav och diverse utgifter som uppstår om någon olovligt använder ditt namn och personnummer för att öppna kredit- eller bankkonton.

Prisskyddsförsäkring

Prisskyddsförsäkringen ersätter mellanskillnaden i pris på vara som köpts i Sverige och som vid ett senare tillfälle återfinns till ett lägre pris. Ersättningen förutsätter att varan har betalats med något av följande kort: Mastercard Debet Premium BankingMastercard Debet Private BankingMastercard Betal- och Kreditkort Premium Banking eller Mastercard Betal- och Kreditkort Private Banking.

Köpskyddsförsäkring

Köpskyddsförsäkringen ersätter skador eller defekter på varor inköpa i Norden och som betalats med något av följande kort: Mastercard Debet Premium BankingMastercard Debet Private BankingMastercard Betal- och Kreditkort Premium Banking eller Mastercard Betal- och Kreditkort Private Banking. Både pris- och köpskyddsförsäkringen kompletterar din hemförsäkring.

AIG Kundservice
Tel +46 770 45 75 88
E-post alandsbanken@aig.com
Mån–fre 9–17

Resenödtjänst (In case of emergency)
SOS International AS
Assistance Service (24h)
Tel +45 3848 9338
E-post sos@sos.dk

Du får hjälp med kortförsäkringar genom att ringa +46 (0)770 45 75 88. Välj tonval 5.

Skadeanmälan. Ansök om ersättning:

Reseförsäkring Övriga försäkringar

Kortförsäkringarna beviljas av AIG Europe S.A. filial i Finland., Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors. Observera att kortförsäkringarna upphör att gälla om ditt kortavtal upphör.