Aktiefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Norden
SEK
1,014.50
-3.22%
-10.10%
-9.90%
12.60%
6
11.12.2018

Ålandsbanken Norden startade i februari 2015 och fondens koncept bygger på en tidigare framgångsrik process för aktieförvaltning. Med fonden får man en blandning av starka bolagsnamn som verkar både lokalt i Norden men även är verksamma på den internationella arenan. Det är en aktivt förvaltad fond som vågar sticka ut. När vi har en övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i portföljen jämfört mot fondens index.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Europe Value SEK
SEK
303.26
-5.12%
-8.67%
-10.63%
6
11.12.2018

Europe Value är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. Genom branschallokering och företagsval strävar fonden efter att hitta bra men undervärderade bolag. I ett normalläge har fonden minst 90 % av sina tillgångar placerade i aktier.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Kapitalförvaltningsfonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Premium 50
SEK
256.52
-3.25%
-6.22%
-6.04%
1.72%
4
11.12.2018

Premium 50 är en balanserad kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier.

Fondens ränteexponering är valutasäkrad till svenska kronor.

Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Premium 30
SEK
249.94
-2.73%
-4.82%
-4.80%
-0.60%
4
11.12.2018

Premium 30 är en försiktig kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 70 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 30 % i aktier.

Fondens ränteexponering är valutasäkrad till svenska kronor.

Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Räntefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Euro High Yield
SEK
390.33
-1.74%
-2.10%
-1.45%
10.60%
4
11.12.2018

Ålandsbanken Euro High Yield är en räntefond som placerar i euronominerade företagsobligationer inom High Yield segmentet (dvs. obligationer med högre avkastningspotential men samtidigt också med högre risk emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden placerar enligt en ”bond picking”-strategi, som går ut på ett aktivt val av obligationer. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Euro Bond
SEK
302.20
-1.11%
-1.26%
-1.73%
3.61%
2
11.12.2018

Ålandsbanken Euro Bond är en medellång räntefond som placerar i europeiska räntebärande värdepapper enligt en ”bond picking”-strategi, d.v.s. med aktiva val av obligationer. Fonden placerar både i stats- och företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument. Fonden har normalt en genomsnittlig duration på 1–3 år.Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden femte året i rad: Läs pressmeddelandet här.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Detta kan även intressera dig