Aktiefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Kina
SEK
106.52
-1.86%
-11.70%
3.91%
18.98%
6
19.09.2018

Ålandsbanken Kina startade i mars 2015. Fonden placerar sina medel i aktier i kinesiska bolag (bolag med hemort i Kina) eller i aktier i bolag vars verksamhet och/eller resultat till betydande del kommer från Kina och vilka handlas på marknaden i Hong Kong, Shenzhen eller Shanghai i Kina, Taiwan och USA. Fonden är avsedd för placerare som vill dra nytta av utvecklingen på den kinesiska aktiemarknaden.

Fonden förvaltas av vårt förvaltningsteam i Stockholm, med lång erfarenhet av aktieförvaltning.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Norden
SEK
1,133.36
0.82%
2.86%
2.34%
25.34%
6
18.09.2018

Ålandsbanken Norden startade i februari 2015 och fondens koncept bygger på en tidigare framgångsrik process för aktieförvaltning. Med fonden får man en blandning av starka bolagsnamn som verkar både lokalt i Norden men även är verksamma på den internationella arenan. Det är en aktivt förvaltad fond som vågar sticka ut. När vi har en övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i portföljen jämfört mot fondens index.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Sverige
SEK
120.93
1.34%
4.31%
1.22%
18.61%
6
18.09.2018

Ålandsbanken Sverige startade i december 2014 och fondens koncept bygger på en tidigare framgångsrik process för aktieförvaltning. Med fonden får man en blandning av starka bolagsnamn som verkar både lokalt i Sverige men även är verksamma på den internationella arenan. Det är en aktivt förvaltad fond som vågar sticka ut. När vi har en övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i portföljen jämfört mot fondens index.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Europe Value SEK
SEK
333.24
-0.69%
0.87%
3.16%
6
18.09.2018

Europe Value är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. Genom branschallokering och företagsval strävar fonden efter att hitta bra men undervärderade bolag. I ett normalläge har fonden minst 90 % av sina tillgångar placerade i aktier.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Premium 100
SEK
992.80
-0.10%
2.91%
6.30%
6
18.09.2018

Ålandsbanken Premium 100 SEK placerar i ett normalläge alla sina tillgångar i aktier. Vid svaga marknadslägen kan fonden också allokera en del av sitt kapital till räntemarknaden eller alternativa investeringar. Andelen aktierelaterade placeringar ska dock alltid uppgå till minst 90 %.


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Kapitalförvaltningsfonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Premium 70
SEK
283.74
-0.34%
1.99%
3.71%
13.80%
5
18.09.2018

Premium 70 är en offensiv kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 30 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 70 % i aktier.

Fondens ränteexponering är valutasäkrad till svenska kronor.

Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Premium 50
SEK
273.47
-0.22%
1.48%
2.04%
11.89%
4
18.09.2018

Premium 50 är en balanserad kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier.

Fondens ränteexponering är valutasäkrad till svenska kronor.

Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Premium 30
SEK
262.65
-0.11%
1.12%
2.02%
6.78%
4
18.09.2018

Premium 30 är en försiktig kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 70 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 30 % i aktier.

Fondens ränteexponering är valutasäkrad till svenska kronor.

Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Räntefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Euro High Yield
SEK
399.06
0.39%
0.69%
1.32%
13.22%
4
18.09.2018

Ålandsbanken Euro High Yield är en räntefond som placerar i euronominerade företagsobligationer inom High Yield segmentet (dvs. obligationer med högre avkastningspotential men samtidigt också med högre risk emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden placerar enligt en ”bond picking”-strategi, som går ut på ett aktivt val av obligationer. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Obligation Sverige
SEK
104.63
-0.63%
-0.49%
1.45%
3
18.09.2018

Ålandsbanken Obligation Sverige är en räntefond
som placerar i räntebärande värdepapper nominerade i SEK. Fonden förvaltas
aktivt, och förvaltarna strävar efter att skapa en konkurrenskraftig avkastning
utifrån fondens givna risknivå. Fonden förvaltas av ett erfaret team baserat i
Helsingfors.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Ränteteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Dynamisk ränta SEK
SEK
98.51
0.27%
-0.14%
-1.34%
3
18.09.2018

Dynamisk ränta placerar globalt i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument och övriga ränterelaterade finansiella instrument (standardiserade och icke standardiserade derivatinstrument). Fondens målsättning är att skapa avkastning av ränteplaceringar, oavsett aktuell räntenivå eller marknadsläge.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Ränteteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Euro Bond
SEK
306.11
-0.05%
-0.10%
-0.05%
5.37%
2
18.09.2018

Ålandsbanken Euro Bond är en medellång räntefond som placerar i europeiska räntebärande värdepapper enligt en ”bond picking”-strategi, d.v.s. med aktiva val av obligationer. Fonden placerar både i stats- och företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument. Fonden har normalt en genomsnittlig duration på 1–3 år.Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden femte året i rad: Läs pressmeddelandet här.

Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Kort ränta SEK
SEK
98.36
-0.06%
-0.16%
-0.63%
2
18.09.2018

Ålandsbanken Kort Ränta SEK är en räntefond som endast placerar i svenska statsobligationer och säkerställda obligationer med kort löptid. Fonden förvaltas aktivt, och förvaltarna strävar efter att skapa en konkurrenskraftig avkastning utifrån fondens givna risknivå. Fonden förvaltas av ett erfaret team baserat i Helsingfors.Fondens hållbarhetsprofil


Förvaltare: Ränteteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Detta kan även intressera dig