Hoppa till huvudinnehåll

Euro High Yield

Riskklass

2/7

1 mån

-0.06%

3 mån

1.65%

Hållbarhet

8

Ålandsbanken Euro High Yield är en räntefond som placerar i euronominerade företagsobligationer inom High Yield-segmentet (dvs. obligationer med högre avkastningspotential, men samtidigt också med högre risk emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden placerar enligt en ”bond picking”-strategi, som går ut på ett aktivt val av obligationer. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper i enlighet med Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”). Fondens investeringsprocess omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar. Ramverket omfattar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till fondens främjande av hållbarhetsaspekter. Du hittar mer information om fondens hållbarhetsrelaterade egenskaper i prospektet.

Fondens hållbarhetsprofil, läs mer här.

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

Jarkko Toivonen

Jarkko Toivonen

Portföljförvaltare

jarkko.toivonen@alandsbanken.fi
Jyri Suonpää

Jyri Suonpää

Portföljförvaltare

jyri.suonpaa@alandsbanken.fi
Pontus Soramäki

Pontus Soramäki

Portföljförvaltare

pontus.soramaki@alandsbanken.fi

Basfakta

Fondnamn

Euro High Yield

Jämförelseindex

-

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Jarkko Toivonen

Jyri Suonpää

Pontus Soramäki

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI4000087895

Startdatum

1.12.2005

Minimiteckning

B: 50 EUR, S: 0 SEK

Förvaltnings- och förvaringsavgift

1,00 % p.a.

Teckningsavgift

0 %

Inlösenavgift

0 %

Fondhandel

Dagligen

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.