Låna aldrig utan att fråga oss

Ibland behövs ett lån för att förverkliga en dröm, ibland för att inte missa en chans. Kanske är lånet till ditt livs viktigaste investering.

Ålandsbankens bolån ger dig rörelsefrihet

När du tar ett bolån hos oss, ser vi dig inte som en låntagare utan som en placerare. Du investerar i din bostad. 

Ett bolån hos oss

  • Förverkligar din bostadsdröm så att du blir långsiktigt nöjd med ditt investeringsbeslut.

  • Ger dig flexibilitet att förverkliga även andra drömmar i ditt liv.

  • Planeras så att det blir så riskfritt som möjligt för dig.

  • Ger dig god nattsömn och trygg framtidssyn.

Därför har vi följande riktlinjer vid bolån

Ålandsbanken har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi erbjuder bolån till kunder på den lokala marknaden med omnejd.

Skuldkvotstak tillämpas i normalfallet, lån får maximalt motsvara 5 årsinkomster (före skatt).

Förutsättning för eventuell individuell rabatt på bolåneräntan är att du väljer Ålandsbanken som din huvudbank i något av våra koncept: 

Premium Banking för dig som placerar minst 500 000 kr i depå eller Investeringssparkonto hos Ålandsbanken. Premium Banking har en månadsavgift på 150 kr per månad (75 kr för make, maka, sambo).

Private Banking för dig som placerar minst 5 mkr. Avgift och villkor enligt offert.

Intresseanmälan bolån

Skicka in en intresseanmälan för bolån till vårt närmaste kontor.

Till Intresseanmälan

Amortering

Alla nya bolån med över 50 procents belåningsgrad, det vill säga lån i förhållande till bostadens värde, ska amorteras.

  • Vid en belåningsgrad över 50 till och med 70 procent ska minst 1 procent av total skuld amorteras varje år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

  • Vid belåningsgrad över 70 till och med 80 procent ska minst 2 procent av total skuld amorteras varje år.

  • För belåningsgrad över 70 procent erbjuder vi topplån upp till 80 procent. För topplån är räntan högre och vi ställer lite högre krav på din återbetalningsförmåga.

  • Om den totala skulden är större än 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten skall ytterligare 1 procent av total skuld amorteras varje år.

Vi kan bygga upp ditt lån t.ex. i två delar: En del med fast ränta och en del med rörlig ränta.

Aktuella räntor:

Bindningstid

Räntesats %

Senaste ränteförändring

Förändring %

3 mån

2,20 %

2019.01.14

0,20 %

1 år

2,25 %

2019.01.14

0,20 %

2 år

2,20 %

2019.01.14

0,15 %

3 år

1,95 %

2019.01.14

- 0,10 %

4 år

2,20 %

2019.07.05

- 0,05 %

5 år

2,20 %

2019.07.05

- 0,15 %

10 år

3,30 %

2019.07.05

- 0,10 %

Räkneexempel för Bolån

När du tar ett bolån kan du som mest låna 80 procent av bostadens värde. Det belopp som ryms inom 70 procent av bostadens värde kallas för bottenlån och resterande upp till 80 procent för topplån. Resterande 20 procent ska du själv betala i kontantinsats. 

Räkneexempel
Bostadens kostnad1 300 000
Bolån (bottenlån, 70 % av bostadens marknadsvärde)
1 000 000
Ränta2,00 % 2,20 % *
Effektiv ränta2,02 %2,22 %

* 3 mån bindningstid från och med den 2019-01-14

Månadskostnad
Räkneexempel
Ränta1 6671 833
Amortering2 083 **2 083 **
Summa3 7503 916

** Beräknad på en rak amortering med 40 års löptid.

Det sammanlagda beloppet du betalar under lånets löptid är enligt räkneexemplet ovan 1 440 916 kr varav räntekostnad 440 916 kr, baserat på en ränta om 2,20 %. Antal månadsinbetalningar är 480 st vid en löptid på 40 år.

Räkneexemplet ovan förutsätter att räntan är oförändrad under tiden. I exemplet har inga skatteavdrag medräknats. 

I exemplet har vi ingen uppläggningsavgift eller aviavgift. 

Se aktuella priser och avgifter i Bankens prislista.

Hur fungerar rabatt på bolåneräntan hos oss?

Ålandsbanken kan erbjuda individuella rabatter på bolåneräntan för Premium- och Private Banking-kunder. Rabatterna baseras bland annat på kundens betalningsförmåga, belåningsgrad, lånevolym, kredithistorik och övrigt engagemang hos Ålandsbanken inom exempelvis förvaltning av kapital, andra krediter, vardagliga banktjänster och försäkringar.

En kunds ränta avgörs av ordinarie bolåneränta minus individuell ränterabatt om sådan överenskommes. Om de ordinarie bolåneräntorna höjs eller sänks justeras kundens ränta i samma grad i samband med lånens villkorsändringsdag. För bolån med 1–3 månaders bindningstid regleras ränterabatten i ett rabattavtal. Ålandsbanken har möjlighet att skriftligen säga upp rabattavtalet en gång per år om förutsättningarna för rabatt har ändrats. För bolån med övriga bindningstider gäller rabatt till och med villkorsändringsdag.

Genomsnittlig bolåneränta

Hur kommer det sig att Ålandsbanken håller en så pass attraktiv genomsnittlig bolåneränta?
Svar: Dels finns vi endast i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd där det är dyrare bostäder och högre lånebelopp än i övriga landet. Dels har våra koncept Premium och Private Banking lockat kunder som har ett större engagemang med sparkapital och andra tjänster samlat hos banken.

Är ni nischade mot några speciella kunder?
Svar: Förutom den geografiska begränsningen till Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd så har vi som beskrivs på sidan här ovan relativt höga krav för bolånetagare. Eventuell individuell rabatt på bolåneräntan kan erbjudas de som vill ha Ålandsbanken som sin huvudbank och placerar en buffert hos Ålandsbanken i valfritt tillgångsslag om minst 500 000 kr. Vi har bottenlån upp till 70 %, och topplån upp till 80 %. För rabatt på bolåneräntan ser vi på det engagemang kunden samlar hos Ålandsbanken.

Bindningstid Genomsnittlig bolåneränta Månad
3 mån 1.4242 % Augusti 2019
3 mån 1.4339 % Juli 2019
3 mån 1.3619 % Juni 2019
3 mån 1.4343 % Maj 2019
3 mån 1.4391 % April 2019
3 mån 1.342 % Mars 2019
3 mån 1.4438 % Februari 2019
3 mån 1.3267 % Januari 2019
3 mån 1.3548 % December 2018
3 mån 1.2491 % November 2018
3 mån 1.261 % Oktober 2018
3 mån 1.2921 % September 2018
1, 2, 3, 4, 5, 10 år * Januari 2017

*För bindningstid 1–10 år är beräkningsunderlaget inte tillräckligt omfattande för att ta fram genomsnittliga bolåneräntor.

Ring något av våra kontor eller skicka e-post för att boka möte och få veta hur vi kan hjälpa dig med ett bolån. Ansökan du behöver fylla i för att ansöka om ett bolån hittar du här.

PDF PDF

Stockholm, tfn 08 791 47 00, e-post: bankkontoret[at]alandsbanken.se

Göteborg, tfn 031 333 45 00, e-post: goteborg[at]alandsbanken.se

Malmö, tfn 040 600 21 00, e-post: malmo[at]alandsbanken.se

Detta kan även intressera dig