Kapital- och depåförsäkring

Har du långsiktiga mål med ditt sparande? Funderar du på att börja spara till pensionen, barnen eller kanske en drömresa? Du kan välja att spara med större engångsbelopp, eller genom regelbundet sparande.

Kapitalförsäkring

Genom att välja att spara i en kapitalförsäkring sparar du helt i fonder. Du kan välja Ålandsbankens egna fonder eller fonder från utvalda samarbetsparter. Din rådgivare hjälper dig välja ut fonder enligt den risknivå som passar dig.

All placeringsverksamhet är förknippad med viss risk, och dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Som fondplacerare är du inte garanterad att få tillbaka det insatta kapitalet. Vi rekommenderar därför att du alltid följer med dina placeringar och kontaktar din rådgivare om du har frågor. 

Risker och möjligheter inom fondsparande

Depåförsäkring

Vill du ha bredare placeringsmöjligheter men dra nytta av fördelarna inom en försäkring? Då kan du välja en depåförsäkring. Du får ett brett urval av placeringsobjekt i exempelvis fonder, aktier, företagscertifikat och derivat.

Vi erbjuder depåförsäkring från SEB Life men har även möjlighet att förvalta ett antal andra försäkringslösningar

Du kan också koppla din depåförsäkring till ett avtal om diskretionär förvaltning. Då ger du oss på Ålandsbanken uppdraget att fatta placeringsbesluten inom din depåförsäkring. Avgiften för depåförsäkring lämnar vi som individuell offert. Vår tjänst Finansiell planering kan hjälpa dig att hitta bästa lösningen utifrån din situation.

På depån betalas en schablonskatt under försäkringsperioden. Uttag är fria från inkomstskatten.

Läs mer om vår tjänst Finansiell Planering

Pensionsdepå

Vi förmedlar också pensionsdepå vilket är en utländsk  pensionsförsäkring som SEB Life tillhandahåller. Pensionsdepå är anpassad för dig som själv kan bestämma över dina pensionsavsättningar och har ett intresse av enskilda värdepapper. Vi erbjuder tre olika varianter:

  • Tjänstepensionsförsäkring

  • Avsättning enligt kompletteringsregeln

  • Privat pensionsförsäkring

Detta kan även intressera dig