Hoppa till huvudinnehåll

Europabetalning

Din Europabetalning når hela EU

Nu är det lätt att betala räkningar inom hela EU. En Europabetalning är det rätta valet då du vill göra en betalning i euro till en mottagare inom EU samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino och Schweiz.

Internetkontoret gör du dina Europabetalningar snabbt och enkelt.

Kontrollera att du har följande information tillgänglig:

Mottagarens namn och mottagarens kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number).

Europabetalning kallas också för SEPA-betalning. SEPA står för Single Euro Payments Area, det gemensamma europeiska betalningsområdet.

Läs mer om SEPA här