Står du eller din familj inför förändringar i livet eller vill du helt enkelt få hjälp med en översyn av din livssituation ur ett juridiskt perspektiv? Har du frågor kring din skatt och deklaration? 

Som Private Banking-kund har du tillgång till juridisk rådgivning för privatpersoner gällande familjerättsliga frågeställningar. Våra erfarna jurister följer utvecklingen inom lagstiftningen, utför skatteberäkningar, deklarationer och admi­nistrativa tjänster. Förutom familje- och skattejuridik har vi också kompetens inom stiftelsejuridik och juridiken kring ideella föreningar.

Vi kan hjälpa dig med:

  • deklarationer och skatteberäkningar

  • svensk och utländsk kapitalbeskattning

  • kapitalförsäkringar

  • äktenskapsförord och samboavtal

  • gåvobrev

  • testamente

  • bouppteckningar och arvskiften m. m.

För juridiska handlingar som eventuellt upprättas debiteras separat arvode i enlighet med bankens vid var tid gällande prislista.