Hoppa till huvudinnehåll

Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst tre revisorer samt nödvändigt antal suppleanter för dem. Revisor utses årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Till revisorer omvaldes vid ordinarie bolagsstämma 2021 CGR-revisorerna Marcus Tötterman och Fredrik Westerholm samt nyvaldes CGR-revisor Henry Maarala. Som revisorssuppleant återvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

I revisionsarvode för koncernbolagen utbetalades under 2020 sammanlagt 379 936 (406 839) euro inklusive moms. Därtill har 149 758 (109 428) euro inklusive moms utbetalats avseende konsultuppdrag utförda av KPMG Oy Ab.