Hoppa till huvudinnehåll

Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst en och högst två revisorer. Revisor utses årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Revisor för Ålandsbanken är CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab med Henry Maarala som huvudansvarig revisor.

I revisionsarvode för koncernbolagen utbetalades under 2022 sammanlagt 434 175 (463 681) euro inklusive moms. Därtill har 283 344 (301 442) euro inklusive moms utbetalats avseende konsultuppdrag utförda av KPMG Oy Ab.