Hoppa till huvudinnehåll

Global Aktie

Riskklass

4/7

1 mån

-0.93%

3 mån

6.19%

Hållbarhet

8

Ålandsbanken Global Aktie är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i aktier. Fonden erbjuder ett effektivt sätt att diversifiera placeringar på olika marknader. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning dra nytta av konjunkturerna i olika länders ekonomier och branscher.


Ålandsbanken Global Aktie är en fond som främjar miljörelaterade egenskaper i enlighet med Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”).
Fondens investeringsprocess omfattas även av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar.

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

RBC Global Asset Management (UK) Ltd

RBC Global Asset Management (UK) Ltd

Basfakta

Fondnamn

Global Aktie

Jämförelseindex

-

Kategori

Aktiefonder

Ansvarig förvaltare

RBC Global Asset Management (UK) Ltd

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI4000359757

Startdatum

19.12.2018

Minimiteckning

B: 50 EUR, S: 0 SEK

Förvaltnings- och förvaringsavgift

1,80 % p.a.

Teckningsavgift

0%

Inlösenavgift

0 %

Fondhandel

Dagligen

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.