Tillgänglighetsutlåtande

Ålandsbanken har som mål att vara digitalt tillgänglig och vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen på vår webbplats.

Tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.alandsbanken.se och har upprättats 2020.06.30

Ålandsbanken har som mål att vara digitalt tillgänglig och vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen på vår webbplats. Enligt vårt nuvarande tillgänglighetsstatus följer en del av innehållet på webbplatsen inte tillgänglighetsstandarden. Vårt mål är att webbplatsen ska uppnå kraven för WCAG 2.1, AA-nivå, i slutet av september 2020.

Icke-tillgängligt innehåll på webbplatsen

De tillgänglighetsbrister som fortfarande kan finnas på webbplatsen beskrivs nedan. Om du upptäcker en brist som inte finns nedan, vänligen kontakta oss.

Tekniska brister:

Webbplatsen har inga kända tekniska brister vad gäller tillgänglighet.

Bildernas alternativa texter (alt-texter):

Vissa bilder saknar alt-texter. Vi går igenom dessa och åtgärdar saknade texter så fort som möjligt.

Brutna länkar:

Vi har som mål att åtgärda eventuella brutna länkar på vår webbplats så fort som möjligt Ifall du upptäcker en trasig länk, vänligen kontakta oss.

H1-rubriker som saknas:

H1-rubriker kan saknas. Vi åtgärdar dessa så fort som möjligt.

Dokument (Pdf):

Alla dokument på webbplatsen är inte tillgängliga för tillfället. Vi har som mål att åtgärda detta så fort som möjligt. Ifall du upptäcker en brist, vänligen kontakta oss.

Läsbarhet:

Vi strävar efter att språket på webbplatsen ska uppfylla kännetecken för klarspråk gällande basbankstjänster. Vissa delar av innehållet på webbplatsen uppfyller inte detta.

Mellanrubriker och användning av rubrikhierarki:

Kontrolleras och uppdateras som bäst.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbplatsen är kompatibel med följande webbläsare:

  • Edge (Windows), nyaste version och versionen innan
  • Internet Explorer 11 (Windows), nyaste versionen
  • Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen och versionen innan
  • Chrome (Android), nyaste versionen
  • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen och versionen innan
  • Safari (Mac, iOS), nyaste versionen

Teknik

Den här webbplatsens funktionalitet beror på följande tekniker:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • JavaScript

Bedömning av tillgängligheten

Ålandsbanken har granskat webbplatsen internt.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats?

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på den här webbplatsen. Du är välkommen att kontakta oss per e-post på adressen kundservice@alandsbanken.se.

Vi har som mål att svara dig inom 2 veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ta först kontakt med oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan dröja 14 dagar att få svar. Om du är missnöjd med vårt svar, eller du inte får något svar alls på 14 dagar, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000


Detta kan även intressera dig