27 aug 2020
Sverige

Ålandsbankens första Svanenmärkta räntefond

Svane Markning

Vi har fått ytterligare ett betyg på vårt framgångsrika arbete inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar och presenterar nu stolt vår första Svanenmärkta räntefond – Ålandsbanken Green Bond ESG. Fonden lanserades i maj 2019 och investerar i gröna obligationer emitterade av företag med de bästa hållbarhetsbetygen.

Svanenmärkning

Svanen är det nordiska miljömärket som hjälper konsumenter att göra bra val för miljön. Sedan 2017 kan även fonder få Svanenmärket – märkningen gör det enkelt för dig som placerare att känna igen en hållbar fond och göra ett bra val för miljön. Det ska vara enkelt att agera hållbart, oavsett om du handlar tvättmedel eller väljer en fond.

Kriterier för Svanenmärkning

För att en fond ska bli Svanenmärkt behöver den uppfylla 25 obligatoriska krav inom olika områden:

  • Exkludering: Fonden måste avstå från investeringar i vissa särskilt problematiska branscher och företag.
  • Inkludering: Fonden ska göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen inom såväl miljöfrågor som sociala och arbetsrättsliga områden.
  • Transparens: Fonden ska vara öppen med alla innehav och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Kriterierna granskas av en oberoende instans, Nordiska Miljömärkningsnämnden. Läs mer om Svanenmärkning för fonder här.

En hållbar och ansvarsfull placering

På grund av ökad kunskap och förståelse och därmed intresse för ansvarfulla och hållbara investeringar är gröna obligationer en stark och växande trend på räntemarknaderna globalt. Ålandsbanken Green Bond ESG erbjuder konkurrenskraftig ränteavkastning på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Förutom miljömässig hållbarhet ingår även hållbara samhällsrelationer och hållbar bolagsstyrning i ESG-kriterierna som fonden följer. Läs mer om Ålandsbanken Green Bond ESG här.

– I dagsläget talar många faktorer för en fond som Ålandsbanken Green Bond ESG. Svanenmärkningen ger trovärdighet för fondens miljöriktiga investeringsinriktning, vilket vi bedömer att uppskattas av en bred målgrupp medvetna placerare. Gröna obligationer är en stark och växande trend på räntemarknaderna globalt. Kombinationen av trenden med miljöriktiga investeringar med det kunnande som finns inom Ålandsbankens framgångsrika team för ränteförvaltning ger fonden mycket goda förutsättningar att utvecklas framöver, berättar Tom Pettersson, vd för Ålandsbanken Fondbolag Ab.

Läs mer: Nordic Ecolabel www.nordic-ecolabel.org Svanen https://www.svanen.se


* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!