Ålandsbanken Peter Wiklöf

Förändring är det enda konstanta

100 år kan vid första anblicken kännas som en väldigt lång tid. Å andra sidan har jag haft förmånen att få vara med på Ålandsbankens resa under de senaste 27 åren och de har gått väldigt fort.

Det som fascinerat mig mest under jobbet med denna bok är de många människor – personal, kunder och ägare – som varit med och format oss till den bank vi är idag. Under ett sekel hinner det hända mycket och vi har här valt att plocka fram 100 berättelser som vi tycker att beskriver banken och den väg vi vandrat på ett lättillgängligt sätt. Det svåraste har nog varit att begränsa berättelsernas antal då det finns så mycket vi skulle vilja dela med oss av.

Vi lever i en ny tid och det går fort. Den meningen gäller i högsta grad idag, men då jag läser berättelserna som beskriver bankens och samhällets utveckling blir jag övertygad om att de som var med tidigare vid envar tidpunkt kunde ha använt samma påstående. Förändring är det enda konstanta. De företag som har förmåga att förändra sig kommer att överleva, de andra kommer att slås ut. Ålandsbanken har genom åren kunnat uppvisa en väldigt god förmåga att anpassa sig till de nya förutsättningar som ständigt uppstår. Därför är vi en av de få banker som klarat av att behålla vår ursprungliga utformning genom alla de kriser som med jämna mellanrum uppstått i vårt samhälle.

Historien är intressant, men framtiden är ännu mera spännande. Ålandsbanken står väl rustad när vi nu går in i vårt andra århundrade. Digitaliseringen medför återigen nya förutsättningar för oss, men vi glömmer inte vad det är som gjort oss framgångsrika under de första 100 åren: att i nära relation med våra kunder leverera den stora bankens utbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. För oberoende av hur mycket produkter, tjänster och teknik har förändrats så är det vad vi gjort i 100 år och det kommer vi att fortsätta med.

Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder, personal och ägare som idag likväl som under ett helt sekel varit med och gett oss ert stöd och förtroende. Min förhoppning är att ni ska uppskatta våra berättelser.

Tack!

Peter Wiklöf 
Verkställande direktör
Ålandsbanken

Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren
Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: Peter Wiklöf, Viktor Fremling.

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?