05 apr 2022
Sverige

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 14

Alandsbanken marknadssyn niklas wellfelt 2021

Vad vill räntemarknaden berätta?

Prissättningen på obligationsmarknaden, och skillnaden mellan vad investerarna är villiga att betala för långa respektive kort löptider brukar ses som indikationer på investerarnas konjunkturförväntningar. Ålandsbankens chefsstrateg Niklas Wellfelt vänder och vrider på den vanligtvis använda metodiken och resonerar om det finns alternativ som bättre speglar framtidstron på kapitalmarknaden.