26 apr 2022
Sverige

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 17

premium-finans 2

Negativa utbudschoker skapar osäkerhet

Ekonomier utsätts från tid till annan för olika typer av chocker, med såväl positiva som negativa effekter. Generellt sett är de verktyg som centralbankerna har till förfogande bäst lämpade att hantera efterfrågechocker. Ulf Torell, kvantanalytiker på Ålandsbanken, resonerar kring centralbankernas möjligheter att påverka de utbudschocker som den globala ekonomin utsatts för under de senaste åren med en utdragen pandemi följd av kriget i Ukraina. Hur kan bekämpning av inflation och hänsyn till tillväxt balanseras, och hur påverkas kapitalmarknaderna?