12 maj 2022
Sverige

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 19

Alandsbanken marknadssyn niklas wellfelt 2021

Vacklande riskaptit

Det finns tydliga orosmoln över den globala ekonomin i form av hög inflation, störningar i leveranskedjor och kriget i Ukraina. Trots dessa har konjunktur och efterfrågan på varor och tjänster klarat sig bättre än befarat. Vår chefsstrateg Niklas Wellfelt resonerar kring situationen och varför aktie- och räntemarknader är under press och lider av hög volatilitet och därmed tycks bortse från de positiva indikationer som ändå i viss mån lyser upp i mörkret.