27 jun 2022
Sverige

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 26

Segelbat hav ostersjon

Penningpolitiken på väg att normaliseras - mot en neutral ränta

Efter flera år med historiskt sett mycket låga räntor och rikliga stimulanser står vi nu inför ett paradigmskifte när centralbanker måste bekämpa den inflation som uppstått efter pandemin. Jyri Suonpää, räntechef på Ålandsbanken fondbolag, reder ut begreppet neutral ränta, vilka faktorer som påverkar densamma och vilken räntenivå som kan sägas vara neutral för USA och för Europa och förhoppningsvis leda till balans mellan inflation och tillväxt.