2 Lokalproducerat Är Bäst

Här startade sparsamheten

1919

Är det här ett aktiebrev som vilket annat från början av 1900-talet? Inte riktigt. Gör man en jämförelse med andra samtida aktiebrev för finländska eller, i synnerhet, svenska företag syns en tydlig skillnad.

Ledningen för den unga banken valde att trycka värdepapperet i Mariehamn, närmare bestämt på Ålands Tidnings-Tryckeri Ab (som bekvämt nog ägdes av bankens starke man Julius Sundblom). Med vanligt boktryck fick man nöja sig med satt text medan aktiebrevets konstnärliga utsmyckning begränsades till klichéer.

– På den tiden valde större firmor stentryck i flerfärg för sina aktiebrev. Det var dyrare men också säkrare, tryck i svart är inte så svårt att förfalska. Men det är bara teori för nästan inga aktiebrevsförfalskningar är kända i Finland, säger Gunhard Kock som är expert på historiska värdepapper.Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren

Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: Ålandsbankens första bankkontor öppnades den 15 december 1919 vid Torggatan i Mariehamn. År 1923 flyttade man snett över gatan till det här eleganta hörnhuset där Åbo Aktiebank tidigare hade haft sitt kontor. Ålandsbankens arkiv.

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?