Tillfällig amorteringsbefrielse för privatpersoner och företag

Med anledning av coronavirusets effekter på den svenska ekonomin har Finansinspektionen fattat beslut om att ge bankerna möjlighet att bevilja undantag från amorteringskravet på nya och befintliga bolån fram till och med 31 augusti 2021. Ålandsbanken har beslutat att följa Finansinspektionens rekommendation och erbjuder nu tillfällig amorteringsfrihet för befintliga och nya bolånekunder till och 31 augusti 2021. För andra lån erbjuder vi upp till 6 månaders amorteringsbefrielse.

Tillfällig amorteringsbefrielse för privatpersoner och företag

Med anledning av coronavirusets effekter på den svenska ekonomin har Finansinspektionen fattat beslut om att ge bankerna möjlighet att bevilja undantag från amorteringskravet på nya och befintliga bolån fram till och med 31 augusti 2021. Ålandsbanken har beslutat att följa Finansinspektionens rekommendation och erbjuder nu tillfällig amorteringsfrihet för befintliga och nya bolånekunder till och 31 augusti 2021. För andra lån erbjuder vi upp till 6 månaders amorteringsbefrielse.

Hur fungerar tillfällig amorteringsbefrielse

Så ansöker du

Kontakta din kundansvariga via telefon/e-post/meddelandefunktionen via Internetkontoret eller Mobilbanken. Alternativt kan du ringa kontorets gruppnummer på:

 • Stockholm Premium Banking – 08-791 47 00
 • Stockholm Private Banking – 08-791 47 20
 • Göteborg – 031-333 45 00
 • Malmö – 040-600 21 00

  Vad krävs för att få amorteringsbefrielse?

  För att få amorteringsbefrielse på ditt bolån behöver du meddela din kundansvariga. Vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

  Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

  För bolån kan du ansöka om amorteringsbefrielse fram till 31 augusti 2021. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

  Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

  För andra lån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till 6 månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader i taget, naturligtvis förutsatt att fortsatt behov finns. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

  När perioden är slut, sätts amorteringarna igång per automatik eller behöver jag kontakta er?

  Ja, amorteringen startar automatiskt igen utan att du behöver hör av dig. Den återgår då till amortering enligt tidigare villkor.

  Om du vill börja amortera igen

  Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Det kan du göra genom att kontakta din kundansvariga via telefon/e-post/meddelandefunktionen via Internetkontoret eller Mobilbanken. Alternativt kan du ringa kontorets gruppnummer som du hittar här ovan.


  Detta kan även intressera dig