21 jun 2021
Sverige

5 frågor till Peter Wiklöf

Alandsbanken peter wiklof

1. Rekordåren följer på varandra – vart är Ålandsbanken på väg med tanke på tillväxt och hur säkerställer ni att banken behåller sin personliga prägel och inte blir som en av storbankerna? Förutom den självklara nyttan till aktieägarna, hur påverkas kunderna av framgången?

Vi är på väg att bli en allt tydligare nordisk aktör. Vi sticker ut i förhållande till de flesta andra banker bl.a. genom att vi har fortsatt att rekrytera ny personal då de flesta andra banker väljer att skära ned. Vi gör det för att kunna slå vakt om vårt nuvarande sätt att leva med våra kunder.

2. Under pandemiåret har Ålandsbanken tagit enorma kliv gällande digitaliseringen – något som även lär efterfrågas av kommande generationer av kunder. Hur behåller ni det personliga mötet i den alltmer digitala världen och vilka lärdomar har övningen under pandemiåret gett er?

Under perioder det senaste året har vi haft 70 procent av vår personal arbetande på distans. Tekniskt har det fungerat väl. Vi har även lärt oss att genomföra distansmöten med våra kunder. Även det har fungerat väl och det kommer definitivt att utgöra ett bra komplement till våra personliga möten som även i framtiden kommer att erbjudas våra kunder på våra kontor eller på någon annan för kunden passande plats.

3. Inflation i sikte – eller inte, det är frågan. Hur ska man som privatperson tänka i tider som dessa?

Det är alltid svårt att ge generella råd till privatpersoner då vi vet att de ofta har helt olika förutsättningar och önskemål. Rådet blir därmed att tänka igenom sina förutsättningar och målsättningar väl. Ett bollplank för dina idéer är oftast bra och där kan våra rådgivare göra stor nytta.

4. Vad skulle du som vd vilja satsa på det kommande året – om du slapp ta hänsyn till alla kraven utifrån?

Det skulle vara befriande att enbart få fokusera på bättre tjänster och service till våra kunder men vi vet att en stor del av alla bankers utvecklingsbudget går åt till att anpassa oss inför nya och förändrade befintliga myndighetskrav. Men det gläder mig att vi trots allt har möjlighet att uppdatera vårt produktutbud och skapa nya tjänster enligt våra kunders efterfrågan.

5. Åland Index, framtaget av Ålandsbanken 2016, är numera ett globalt index som hjälper konsumenter världen över mäta sina kortköps klimatpåverkan. Tack vare det nyaste samarbetet med Mastercard har man potential att nå halva världen – hur görs en sådan här resa och vad betyder det för Ålandsbanken?

All framgångsrik företagsutveckling bygger på kunniga och engagerade personer. Åland Index är inte något undantag. En bra tjänst har skapats av vår personal i Ålandsbanken och nu utvecklas den och förs vidare ut i världen i samarbete med duktiga människor på fintechbolaget Doconomy. Ålandsbanken har en hög ambition inom hållbarhet och visst är det roligt att få vara med och sätta Ålandsbanken på världens hållbarhetskarta.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!