Håller vi på att sälja ut en osynlig naturresurs?

Therese pettersson omni

1764 konstruerades Spinning Jenny som senare skulle lägga grunden till en av historiens mest genomgripande förändringar – övergången från jordbruksbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på storskalig industriproduktion. Drygt 250 år senare befinner vi oss mitt i en ny industriell revolution där förändringen nu drivs av miljömål, digitalisering och elektrifiering.

Enorma satsningar sker just nu i Sverige. Vi ser nya industrier som Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel som etablerar sig samtidigt som flera befintliga industrier omdanas och gör sig redo för en grön omställning.

– Det finns med andra ord väldigt goda skäl för att anta att en grön omställning är nödvändig för ett bibehålla Sveriges näringslivs attraktionsvärde och konkurrenskraft, säger Therese Nordenberg, marknads- och kommunikationschef på Ålandsbanken.

I takt med att vi går mot en modernisering av samhället ser vi också ett ökat elbehov, ett elbehov som dessutom behöver vara fossilfritt för att vi ska nå de globala klimatmålen. Det är här investeringar i vindkraft kommer in i bilden. Att investera i vindkraft är nämligen en positiv investering för klimatet eftersom det är en förnybar kraftkälla utan utsläpp.

– En investering i vindkraft innebär inte nödvändigtvis att du gör ett snabbt ”klipp” men genom att investera i vindkraft främjar du övergången till ett klimatneutralt samhälle. Du är också med och utvecklar ett konkurrenskraftigt och starkt Sverige, fortsätter Therese.

Fem skäl att investera i vindkraft

  1. Vindkraft producerar fossilfri el – det är med andra ord en hållbar investering.
  2. Genom att investera i vindkraft i Sverige och Norden bevarar vi ägandet av produktionen här.
  3. Du är med och bygger upp ett starkt och konkurrenskraftigt Sverige.
  4. Vindkraft är den billigaste formen av förnybar elproduktion
  5. El från vindkraft är den energikälla som ökar snabbast. Under 2020 producerades 27,6 TWh, en ökning med 39 procent på ett år. (*källa Energimyndigheten)

Att välja Ålandsbanken kan göra skillnad­

Alansbanken kampanj fyr berg hav

Välkommen till en bank för dig som ställer högre krav och uppskattar både sunt förnuft och ett personligt bemötande.