Hoppa till huvudinnehåll

Regelverk

Det är tydligt att regelverk tar allt större plats i vår bransch. Eftersom hållbarhetsrisker och konsekvensbedömning för hållbar utveckling är något vi arbetar med kontinuerligt välkomnar vi regelverken som underlättar att strukturera upp det viktiga arbetet ännu tydligare. Till exempel har EU antagit regelverk som ett led i att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål:

EU:s taxonomiförordning är ett verktyg för att klassificera vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara. Syftet med klassificeringen är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin trädde delvis i kraft i januari 2022 och därför rapporterar vi från år 2021 den andelen av våra tillgångar som omfattas respektive inte omfattas av taxonomin.

I mars 2021 trädde förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) i kraft. Syftet med denna EU-förordning är att skapa en standard för hur hållbarhetsriskerna i finansiella produkter ska presenteras. Implementeringen av regelverket fortsätter och vi utvärderar kontinuerligt bland annat vilka huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som våra investeringsbeslut kan innebära.