Ålandsbanken ändrar sina bolåneräntor

20 november 2014
|

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande

20 november 2014

Med anledning av sänkta marknadsräntor justerar Ålandsbanken nedanstående bolåneräntor från och med den 20 november.


UTLÅNING

Bolåneräntor

Ny ränta, %

Ändring, %

3 mån

2,20

-0,05

1 år

2,20

-0,05

2 år

2,25

0,00

3 år

2,35

-0,10

4 år

2,65

-0,05

5 år

2,80

-0,05

10 år

3,65

-0,10

Topplån bostad*)

-0,05

*) Följer ränteändring för privatkunders bolån med 3 månaders rörlig ränta.

För frågor kontakta:

Magnus Holm, Chef Affärsområde Sverige
Telefon: 08-791 46 44