Ålandsbanken ändrar sina bolåneräntor

20 april 2015
|

Med anledning av sänkta marknadsräntor justerar Ålandsbanken nedanstående bolåneräntor från och med den 20 april.

UTLÅNING

Bolåneräntor

Ny ränta, %

Ändring, %

3 mån

2,05

0,00

1 år

2,05

0,00

2 år

2,05

0,00

3 år

2,00

-0,05

4 år

2,25

-0,05

5 år

2,30

-0,10

10 år

3,15

-0,10

För frågor kontakta:

Magnus Holm, Chef Affärsområde Sverige
Telefon: 08-791 46 44